Θέατρο στην κοινότητα μας – είσοδος ελεύθερη 29/8/2021