ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΥΜΠΙΟΥ
Την στηρίζεται……….σας στηρίζει
Στρουμπί – Πάφος
Τηλ. 26632446, 2663320
Φαξ 266633135

Ιδρύθηκε από ομάδα συνεργατιστών ως Μετοχικό Συνεργατικό Παντοπωλείο Στρουμπιού το 1937. Το 1938 εγράφεται στον έφορο εταιρειών ως Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Στρουμπιού.

Δραστηριοποιείται στο χρηματοπιστωτικό τομέα και προσφέρει διάφορα χαμηλότοκα δάνεια όπως οικιστικά, αγροτική και επαγγελματικά. Δέχεται καταθέσεις παντός είδους όπως όψεως, ταμιευτηρίου, τρεχούμενους λογαριασμούς και προθεσμίας. Διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία καθώς επίσης και δικές της αποθήκες γεωργικών χρειωδών. Επίσης έχει θέσει σε λειτουργία κατάστημα λιανικών πωλήσεων (Υπεραγορά) για εξυπηρέτηση των μελών και πελατών της.

Διοικείται από 5μελή επιτροπή η οποία εκλέγεται κάθε 3 χρόνια.
Εξυπηρετεί μέλη και πελάτες επί παγκύπριας κλίμακας.