Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Στρουμπιού, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο: Δημητράκης Παλάς (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99632766
Ονοματεπώνυμο: Αριστοτέλης Χαραλάμπους (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99653390
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Νεόφυτος Χ”Χαραλάμπους
Τηλέφωνα: 99623906
Ονοματεπώνυμο: Πανίκος Κωμοδρόμος
Τηλέφωνα: 99520372
Ονοματεπώνυμο: Αντώνης Αντωνίου
Τηλέφωνα: 99683135
Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Ματθαίου
Τηλέφωνα: 99131838
Ονοματεπώνυμο: Αριστοτέλης Ζαχαρία
Τηλέφωνα: 99603897
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Άντρη Αθηνοδώρου
Τηλέφωνα:  26632042
E-mail: [email protected]