Κοινοτικό Συμβούλιο 26633109
Αστυνομικός Σταθμός 26814060
Πυροσβεστικός Σταθμός 26632955
Περιφερειακό Υγειονομείο 26632861
Κοινοτικό Ιατρείο 26632042
Δημόσιο Νηπιαγωγείο 26632681
Δημοτικό Σχολείο 26632450
Σ.Π.Ε. Στρουμπιού 26632446, 26633320
Σ.Π.Ε. Αποθήκες 26633632
Συνεργατικό Παντοπωλείο 26632446
Ταβέρνες
Ταβέρνα Διόνυσος 26633240
Ταβέρνα Λεμονάρι 26633434
Ταβέρνα Στρουμπί 26633231
Καφενεία
Χριστάκης Χριστοδούλου 26632962
Γκαράζ
Γκαράζ Νίκου και Σάββα Πουλλά 26632312
Γκαράζ Ανδρέα και Ιωάννη Νικολαϊδη 26620967
Σταθμός Βενζίνης
Σταθμός Βενζίνης ESSO Κύπρος ΙΝΚ 26632440
Ξυλουργικές Εγκαταστάσεις
Στ. Κούσουλος 26632504
Εργοστάσιο Χάρτου
Ν. Χαραλάμπους & Σια Λτδ 26632403
Ινστιτούτο Αισθητικής
Ινστιτούτο Αισθητικής Σκεύη 26633283
Κομμωτήρια
Κομμωτήριο Αντωνία Π΄΄Σάββα 26633119
Κομμωτήριο Άντρη Ανδρέου