Καθαρισμός οικοπέδων, χωραφιών, ανοικτών χώρων στα όρια της κοινότητας (μέχρι 31/5/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Καθαριότητα τεμαχίων εντός των ορίων της κοινότητας Στρουμπιού