Συνέλευση των ιδιοκτητών γης του Αρδευτικού Τμήματος Στρουμπιού 19.6.2019