Οργανωμένη Εκδρομή στον Άγιο Μάμα Μόρφου 5.10.2019