Ανακοίνωση – Εισφορές για ανέγερση μνημείου ηρώων στην κοινότητας μας