Παροχή υπηρεσιών για περισυλλογή και απομάκρυνση σκυβάλων από την κοινότητα Στρουμπιού. Υποβολή Προσφορών μέχρι 03/02/2023