ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Καθαριότητα τεμαχίων εντός των ορίων της κοινότητας Στρουμπιού

Ανακοίνωση – Εισφορές για ανέγερση μνημείου ηρώων στην κοινότητας μας